واحد هوادهی ته ماند خلاء و تولید قیر با گریدهای مختلف

طراحی پایه (Basic Design) و تفضیلی (Detail Design)، مهندسی خرید، ساخت، نصب و راه اندازی واحد هوادهی ته ماند خلاء و تولید قیر با گریدهای مختلف از جمله 50-40 ، 70-60 و 100-85

در این فرآیند، ته مانده برج تقطیردرخلاء خوراک اصلی جهت تولید قیر می باشد که بسته به شرایط دما و فشار و همچنین نوع نفت خام مصرفی، می‌تواند به طور مستقیم به عنوان قیر مورداستفاده قرارگیرد یا اینکه با فرآیندهای دیگری نظیرهوادهی، گرانروی و برخی خواص مکانیکی‌آن را بهبود داده و به قیرقابل استفاده تبدیل نمود.

واحد تولید قیر شامل اکسیداسیون ته ماند خلاء به وسیله هوای فشرده است که این فرآیند شامل عبور هوا از داخل خوراک در دمای بالا به منظور تغییر خواص فیزیکی محصول می باشد. برای رسیدن به این هدف، ته مانده خلاء خوراک راکتور هوادهی می‌شود که در آن هوا از طریق یک توزیع کننده داخل راکتور دمیده می شود. اکسیژن هوا با مولکول های آسفالت وارد عمل می شود و باعث پیدایش مولکول های سبک اکسید شده می شود که همراه هوای اضافی از محل واکنش خارج می شود و قیر نیز به صورت پیوسته از راکتور تحت کنترل سطح خارج مي گردد. در این فرآیند واکنش های شیمیایی باعث افزایش وزن متوسط مولکولی قیر می شود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانه درباره ماتماس با ما